دعوت به همکاری

موسسه حقوقی حافظان سرمایه سبا معین در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی فعال در بخش های وصول مطالبات و پرونده های ریکاوری خسارتی در صنعت بیمه به شرح شهرهای جدول ذیل نسبت به جذب اقدام نماید:

 1. تهران – 8 نفر
 2. مشهد – 4 نفر
 3. اصفهان – 3 نفر
 4. کرج – 3 نفر
 5. شیراز  – 3 نفر
 6. تبریز  – 4 نفر
 7. قم – 1 نفر
 8. اهواز – 3 نفر
 9. کرمانشاه – 2 نفر
 10. ارومیه – 1 نفر
 11. رشت – 2 نفر
 12. زاهدان – 3 نفر
 13. همدان – 2 نفر
 14. کرمان – 3 نفر
 15. یزد – 2 نفر
 16. اردبیل – 1 نفر
 17. بندرعباس – 1 نفر
 18. اراک – 1 نفر
 19. زنجان – 2 نفر
 20. سنندج – 2 نفر
 21. قزوین – 2 نفر
 22. خرم‌آباد – 3 نفر
 23. گرگان – 2 نفر
 24. ساری – 2 نفر
 25. بیرجند – 2 نفر
 26. بوشهر – 2 نفر
 27. یاسوج – 2 نفر
 28. سمنان – 1 نفر

اولویت با دانش آموختگان رشته‌های حقوقی و بیمه ای در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، کارآموزان وکالت و کسانی می باشد که در زمینه وصول مطالبات شرکت‌های بیمه و بانک‌ها تجربه عملی داشته باشند.

از متقضیان گرامی خواهشمند است، بعد از دریافت فرم استخدام

آن را تکمیل و به آدرس پست الکترونیکی

آدرس پست الکترونیک امور اداری

ارسال فرمایند.