برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه سال 1398

منتشرشده توسط administrator در تاریخ

بنر مجمع عمومی عادی سالیانه 1398
بنر مجمع عمومی عادی سالیانه 1398

مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه حقوقی حافظان سرمایه سبا معین در ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 با حضور نمایندگان کلیه سهام داران در محل قانونی موسسه برگزار گردید.

پس از قرائت دستور جلسه و ارائه گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع توسط مدیر عامل و گزارش حسابرس و بازرس قانونی، جلسه مجمع این جلسه با حضور جناب آقای محمد رضایی، مدیر عامل محترم شرکت سهامی بیمه ایران، جناب آقای سید محمد ناصر مبرقعی، عضو محترم هیات مدیره شرکت سهامی بیمه ایران، جناب آقای فرشید پورکاویان مدیر کل محترم حقوقی و امور قراردادهای شرکت سهامی بیمه ایران، جناب آقای حسن اسلامی پناه، رئیس هیات مدیره و سرپرست محترم شرکت سهامی بیمه ایران معین به عنوان نماینده محترم شرکت سهامی بیمه ایران معین، جناب آقای ابوالفضل عسگری، نماینده محترم شرکت سهامی توسعه کسب و کار سبا، سرکار خانم شهربانو رضائی نماینده محترم شرکت سهامی ساختمان بیمه ایران، جناب آقای حقیقی رئوف، رئیس محترم هیات مدیره موسسه، جناب آقای علی اکبر خلیلی فر، نایب رئیس محترم هیات مدیره، سرکار خانم مریم کاویانی فر، مدیر عامل محترم موسسه، حسابرس محترم موسسه و جناب آقای عباد صلواتی مشاور مالی موسسه حقوقی حافظان سرمایه سبا معین این جلسه برگزار گردید.

اعضا هیئت مدیره موسسه
اعضا هیت مدیره موسسه
محمد رضایی
محمد رضایی – عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران
سید محمد ناصر مبرقعی
سید محمد ناصر مبرقعی – عضو هیات مدیره شرکت سهامی بیمه ایران
فرشید پورکاویان
فرشید پورکاویان – مدیر کل حقوقی و امور قراردادهای شرکت سهامی بیمه ایران
حسن اسلامی پناه
حسن اسلامی پناه – رئیس هیات مدیره و سرپرست شرکت سهامی بیمه ایران
ابوالفضل عسگری
ابوالفضل عسگری – نماینده شرکت سهامی توسعه کسب و کار سبا
شهربانو رضایی
شهربانو رضایی – نماینده شرکت سهامی ساختمان بیمه ایران
عباس حقیقی رئوف
عباس حقیقی رئوف – رئیس هیات مدیره موسسه
علی اکبر خلیلی فر
علی اکبر خلیلی فر – نایب رئیس هیات مدیره موسسه
مریم کاویانی فر
مریم کاویانی فر – مدیر عامل موسسه
عباد صلواتی
عباد صلواتی – مشاور مالی موسسه
حسابرس موسسه
حسابرس موسسه
مجمع عمومی عادی سالیانه 1398
مجمع عمومی عادی سالیانه 1398
مجمع عمومی عادی سالیانه 1398
مجمع عمومی عادی سالیانه 1398
مجمع عمومی عادی سالیانه 1398
مجمع عمومی عادی سالیانه 1398
مجمع عمومی عادی سالیانه 1398
مجمع عمومی عادی سالیانه 1398
عکس دسته جمعی پایان مجمع عمومی عادی سالیانه
عکس دسته جمعی پایان مجمع عمومی عادی سالیانه
  • تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 1397/12/29
  • انتخاب روزنامه اقتصادی تعادل به عنوان روزنامه کثیر و الانتشار جهت درج آگهی های موسسه
  • انتخاب موسسه حسابرسی امین محاسب پارس به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی اصلاح گستران امین به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به پایان اسنفد ماه سال 1398 و تفویض اختیار تعیین حق الزحمه متعلقه به هیات مدیره موسسه

دسته‌ها: رویداد ها

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.