آگهی تاسیس موسسه حقوقی حافظان سرمایه سبا معین

منتشرشده توسط administrator در تاریخ

آگهی تاسیس

تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی حافظان سرمایه سبا معین در تاریخ 1394/12/18 به شماره ثبت 38144 به شناسه ملی 14005685846 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع موسسه: مشاوره و انجام امور حقوقی از طریق وکلای دارای پروانه وکالت معتبر. انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم.
مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی موسسه: تهران، خیابان سعدی شمالی، نرسیده به چهار راه استقلال، کوچه بیمه، پلاک 46 کد پستی 1146633341
سرمایه موسسه: مبلغ 1,000,000 ریال می باشد.
اولین مدیران موسسه: حمیدرضا منصوری به سمت مدیر عامل به شماره ملی 6189867294 (خارج از اعضا و شرکا) و محمدابراهیم نعمتی به شماره ملی 0039744167 به نمایندگی از شرکت ایمن سازان امن معین به شماره ملی 10320266329 دارنده 300,000,000 ریال سهم الشرکه به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمدناصر مبرقعی به شماره ملی 0942212721 به نمایندگی از شرکت توسعه کسب و کار سبا به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 10101390322 دارنده 400,000,000 ریال سهم الشرکه و آقای محمود تیر بندپی به شماره ملی 5689648051 به نمایندگی از شرکت سهامی بیمه ایران معین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 10861536970 دارنده 300,000,000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب شدند
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر مؤسسه و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل منفرداً همراه با مهر مؤسسه معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

پ 941218898372903

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

http://www.rrk.ir/News/ShowOldNews.aspx?Code=12701766

دسته‌ها: اخبار

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.