درباره موسسه

موسسه حقوقی حافظان سرمایه سبا معین در تاریخ 18/12/1394 با هدف ارائه خدمات حقوقی به شرکت های صنعت بیمه تاسیس گردید.